20 % Čechů alespoň jednou ročně užívá drogy, od srpna jim pomůže nová poradenská služba

hodnocení:19 hodnocení

Aktuality

Národní linka pro odvykání rozšiřuje od 12. srpna poskytované služby. Specializovaná poradna, provozovaná Českou koalicí proti tabáku, již delší dobu nabízí bezplatnou pomoc klientům bojujícím se závislostí na kouření, alkoholu a patologickém hraní. Od tohoto roku se nově zaměří také na pomoc uživatelům drog – marihuany, extáze, nových syntetických drog, kokainu, pervitinu, opioidů a dalších. […] www.firststyle.cz/20-cechu-alespon-jednou-rocne-uziva-drogy-od-srpna-jim-pomuze-nova-poradenska-sluzba/

Adresa

, ,

Otevírací hodiny